Avís de confidencialitat

El correu electrònic que ha rebut i, si s’escau, tot fitxer que porti annex, pot contenir informació de caràcter confidencial destinada a la persona o les persones a qui s’adreça. Se’n prohibeix la divulgació, la còpia, reproducció o la distribució a terceres persones sense l’autorització prèvia per escrit del Centre d’Interpretació de la Pedra Seca, d’acord amb la LSSICE i la LOPD. En cas que hàgiu rebut aquest correu electrònic per error, us preguem que, abans d’eliminar-lo, ho notifiqueu immediatament reenviant-lo a l’adreça electrònica de la persona remitent. D’acord amb la LSSICE i la LOPD, li comuniquem que les seves dades personals i adreça de correu electrònic, estan inclosos en un fitxer automatitzat, del qual n’és responsable el Centre d’Interpretació de la Pedra Seca, essent la finalitat d’aquest fitxer, la gestió de caràcter administratiu. Si ho desitja, pot exercir el seu dret a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades, enviant un missatge de correu electrònic a centrepedraseca@gmail.com Gràcies per la seva col·laboració.