15è concurs de fotografia de la pedra seca Torrebesses

Un any més torna el concurs de fotografia de la Pedra Seca Torrebesses. Teniu temps per a presentar les fotografies fins al 25 de maig de 2024 a l’Ajuntament de Torrebesses, al Centre d’Interpretació de la Pedra Seca (durant el nostre horari habitual) o qualsevol de les botigues Fotollum.

BASES (CATALÀ)

1. Objectius: En la quinzena edició del Concurs de Fotografia de la Pedra Seca, es vol retratar aquelles qualitats de la pedra que fan que esdevingui un patrimoni molt estimat i valorat per la seva gent. Poden participar en el concurs totes aquelles fotografies originals que tinguin com a referent el paisatge de pedra seca.

2. Participants: Poden participar totes aquelles persones que ho desitgin, siguin fotògrafs professionals o aficionats, sempre que compleixin les bases del concurs.

3. Obres i format de presentació: Cada participant pot presentar com a màxim tres fotografies que no hagin estat premiades en cap altre concurs. No s’admetran fotomuntatges. Les dimensions de les fotografies han de ser de 20x30cm. Aquestes podran ser reproduïdes de forma gratuïta en qualsevol de les botigues de fotografia Fotollum. Es presentaran muntades en cartó-ploma de 40x50cm. D’altra manera no s’acceptaran. Les fotografies han de portar, al revers, el títol amb el qual es presenten i el lloc on han estat fetes. En cap cas, les fotografies portaran el nom de l’autor. Cada imatge anirà acompanyada d’un sobre tancat amb el títol de la fotografia. A l’interior hi constarà el nom i cognom de l’autor, l’adreça i un telèfon de contacte. No s’admetran fotografies les quals els drets de propietat no pertanyin íntegrament al mateix participant del concurs.

4. Jurat: Estarà format per arquitectes, historiadors i fotògrafs. El jurat podrà declarar desert el premi si es decideix que les fotografies no abasten la qualitat esperada. La seva resolució serà inapel·lable.

5. Premis: Primer premi. 250€ + 75€ en material fotogràfic de qualsevol centre Fotollum. Premi de temàtica local. 200€ + 50€ en material fotogràfic de qualsevol centre Fotollum. (Fotografies amb construccions situades al terme municipal de Torrebesses). Segon premi. 75€ + 25€ en material fotogràfic de qualsevol centre Fotollum. Tots els premiats seran obsequiats amb una visita gratuïta per a dues persones per conèixer el patrimoni de Torrebesses.

6. Fotografies guanyadores: Aquestes esdevindran propietat de l’Ajuntament de Torrebesses. Aquest es reserva els drets d’exposició i reproducció. Els guanyadors hauran de lliurar la fotografia premiada en format digital i en alta resolució (mínim 300ppp).

7. Fotografies no premiades: Aquelles fotografies que no hagin estat premiades podran ser recollides del 28 de juliol al 31 d’agost de 2024 al Centre d’Interpretació de la Pedra Seca de Torrebesses. Passat aquest termini les obres que no hagin estat retirades passaran a formar part de l’arxiu fotogràfic de l’Ajuntament de Torrebesses.

8. Terminis de presentació: Les fotografies es podran presentar a l’Ajuntament de Torrebesses, al Centre d’Interpretació de la Pedra Seca o qualsevol de les botigues Fotollum, fins al dia 25 de maig de 2024.

9. Acceptació dels participants: Per poder participar en el certamen cal acceptar les condicions d’aquesta normativa.

10. Acte de lliurament dels premis: La data de l’acte de lliurament dels premis serà el dia 1 de juny de 2024 a les 18.00 hores al Centre d’Interpretació de la Pedra Seca de Torrebesses. S’aprofitarà l’avinentesa per inaugurar l’exposició amb les millors fotografies del concurs.

BASES (CASTELLÀ)

1. Objetivos: En la decimoquinta edición del Concurso de Fotografía de la Piedra Seca, se quiere retratar aquellas cualidades de la piedra que hacen de él un patrimonio muy querido y valorado por su gente. Pueden participar en el concurso todas aquellas fotografías originales que tengan como referente el paisaje de piedra seca.

2. Participantes: Pueden participar todas aquellas personas que lo deseen, sean fotógrafos profesionales o aficionados, siempre que cumplan las bases del concurso.

3. Obras y formato de presentación: Cada participante puede presentar como máximo tres fotografías que no hayan sido premiadas en ningún otro concurso. No se admitirán fotomontajes. Las dimensiones de las fotografías deben ser de 20x30cm. Estas podrán ser reproducidas de forma gratuita en cualquiera de las tiendas de fotografía Fotollum. Se presentarán montadas en cartón-pluma de 40x50cm. De otro modo no se aceptarán. Las fotografías deben llevar, en el reverso, el título con el que se presentan y el lugar donde han sido hechas. En ningún caso, las fotografías llevarán el nombre del autor. Cada imagen irá acompañada de un sobre cerrado con el título de la fotografía. En su interior constará el título de la fotografía, el nombre y apellido del autor, la dirección y un teléfono de contacto. No se admitirán fotografías las que los derechos de propiedad no pertenezcan en su totalidad al mismo participante del concurso.

4. Jurado: Estará formado por arquitectos, historiadores y fotógrafos. El jurado podrá declarar desierto el premio si se decide que las fotografías no abarcan la calidad esperada. Su fallo será inapelable.

5. Premios: Primer premio. 250 € + 75 € en material fotográfico de cualquier centro Fotollum. Premio de

temática local. 200 € + 50 € en material fotográfico de cualquier centro Fotollum. (Fotografías con construcciones situadas en el término municipal de Torrebesses) Segundo premio. 75 € + 25 € en material fotográfico de cualquier centro Fotollum. Todos los premiados serán obsequiados con una visita gratuita para dos personas para conocer el patrimonio de Torrebesses.

6. Fotografías ganadoras: Estas serán propiedad del Ayuntamiento de Torrebesses. Este se reserva los derechos de exposición y reproducción. Los ganadores deberán entregar la fotografía premiada en formato digital y en alta resolución (mínimo 300ppp).

7. Fotografías no premiadas: Aquellas fotografías que no hayan sido premiadas podrán ser recogidas del 28 de julio al 31 de agosto de 2024 en el Centre d’Interpretació de la Pedra Seca de Torrebesses. Pasado este plazo las obras que no hayan sido retiradas pasarán a formar parte del archivo fotográfico del Ayuntamiento de Torrebesses.

8. Plazos de presentación: Las fotografías se podrán presentar en el Ayuntamiento de Torrebesses, el Centro de Interpretación de la Piedra Seca o cualquiera de las tiendas Fotollum, hasta el día 25 de mayo de 2024.

9. Aceptación de los participantes: Para poder participar en el certamen hay que aceptar las condiciones de esta normativa.

10. Acto de entrega de los premios: La fecha del acto de entrega de los premios será el día 1 de junio de 2024 a las 18.00 horas en el Centre d’Interpretació de la Pedra Seca de Torrebesses. Se aprovechará la ocasión para inaugurar la exposición con las mejores fotografías del concurso.